Prilozi


1 = ne zadovoljava;
2 = zadovoljava;
3 = dobro;
4 = naročito dobro;
5 = izvrsno.

  Anketna pitanja 1 2 3 4 5 REZULTAT
1. Za vreme mog boravka u vili Starić osećao sam se sigurno.            
2.  U vili Starić mi je pružena usluga, upravo onakva kakvu sam očekivao za cenu koju sam platio.            
3.  Za vreme boravka u vili Starić dobio sam sve što mi je na razne načine obećano (ponude, ugovori, brošure, prospekti i sl.).            
4.  Stekao sam dojam da je osoblje uvežbano i da stručno obavlja svoj posao.            
5.  Nikada na pojedinu uslugu nisam čekao predugo.            
6.  Osoblje je imalo prema meni otvoren, pozitivan i ljubazan stav, uvek popraćen osmehom.            
7.  Osoblje je u svakom trenutku bilo spremno pružiti informaciju i pomoći da se reši bilo koji problem.            
8.  Stekao sam utisak da osoblje prilikom obavljanja svog posla radi s puno entuzijazma.            
9.  Stekao sam utisak da se vodi "politika otvorenih vrata", te da je vlasnik dostupnan gostima u bilo kom trenutku.            
10.  Uopšteno, imam utisak da se vilom Starić dobro upravlja.            
11.  Zadovoljan sam uređenjem, opremom, stanjem opreme i čistoćom u sobi u kojoj sam boravio.            
12.  Zadovoljan sam uređenjem, opremom, stanjem opreme i čistoćom kupatila.            
13.  Zadovoljan sam uređenjem, opremom, stanjem opreme i čistoćom svih zajedničkih prostorija.            
14. Zadovoljan sam s asortimanom i kvalitetom doručka.            
15.  Zadovoljan sam s asortimanom i kvalitetom ostale hrane (ručak, večera)             
16.  Zadovoljan sam ponudom pića.            
17.  Zadovoljan sam ponudom zabavnih sadržaja.            
18.  Zadovoljan sam ponudom ostalih sadržaja.            
19.  Stekao sam utisak da se vlasnik vile Starić odgovorno odnosi prema životnoj sredini.            
   UKUPNO REZULTAT            

Ovim testom sami možete proveriti u kojoj meri posledujete osobine potrebne za uspešno bavljenje seoskim turizmom.

   PITANJE DA NE
1.  Raduje je li vas komunikacija i rad sa ljudima?    
2.  Možete li relativno brzo uspostaviti kontakt s nepoznatim osobama?    
3.  Možete li se pored osnovne delatnosti baviti i prijemom gostiju?    
4.  Da li biste bili spremni da jedan deo vašeg porodičnog života podelite sa gostima koji bi boravili u vašem turističkom seoskom domaćinstvu?    
5.  Da li bi vam smetalo da vas gosti povremeno ometaju u vašem svakodnevnom poslu?    
6.  Da li ste spremni gostima nabaviti informacije o atrakcijama u okolini (prirodnim i kulturnim, muzejima, manifestacijama, saobraćajnoj povezanosti, trgovinama, restoranima) i biti im na raspolaganju za njihova pitanja?    
7.  Možete li uspešno rešavati konflikte među ljudima?    
8.  U slučaju lošeg vremena možete li gostima organizovati dodatne aktivnosti?    
9.  Da li ste spremni sarađivati sa drugim osobama (ostalim vlasnicima turističkih seoskih domaćinstava, turističkim vodičima, i dr.) u organizovanju turističkih usluga i gošćenju turista?    
10.  Da li ste spremni sa lokalnim vlastima i ostalim ponuđačima turističkih usluga sarađivati na unapređenju uslova boravka turista na vašem području?    

 

OBJAŠNJENJE REZULTATA TESTA:

  • Od 8 do 10 DA odgovora – imate potrebnu sposobnost da se bavite seoskim turizmom;
  • Od 5 do 7 DA odgovora – imate potencijala za bavljenje seoskim turizmom koji bi bilo potrebno uvećati;
  • Manje od 5 DA odgovora – bolje sarađujte sa ostalim turističkim seoskim domaćinstvima u obliku ponude jedne aktivnosti u vašem domaćinstvu, u sklopu integrisane ponude drugog seoskog domaćinstva (budite kooperant)

Rezultate ovoga testa ne shvatite doslovno da vas oni ne bi obeshrabrili u vašoj odluci i na putu ka ostvarivanju vaših ciljeva kao što je bavljenje seoskim turizmom. Cilj ovoga testa je prepoznati, osvežiti i u vaš dalji rad ukomponovati osobine koje će vam svakako olakšati rad i pre svega komunikaciju s gostom, odnosno pomoći u uspešnijem vođenju vašeg turističkog seoskog domaćinstva.

 


Please publish modules in offcanvas position.